Archilab | Středohoří

Středohoří

CHALUPA V ČESKÉM STŘEDOHOŘÍ

Navržený dům je situován poblíž severní nezpevněné příjezdové cesty a respektuje výhledové hodnoty. Hlavní hřeben sedlové střechy je orientovaný rovnoběžně s příjezdovou cestou. Je dále vhodně orientován ke světovým stranám. V místě příjezdu na pozemek je počítáno se čtyřmi parkovacími stáními. Odtud je přístup na rampu po zatravněných zpevňovacích dlaždicích.
Dům navazuje na tradiční vesnickou zástavbu Českého středohoří. Používá v naprosté většině tradiční materiály jako kámen, keramické zdivo, dřevo. Barevně rovněž nevybočuje z tradice. Omítka je bílá, ve dvou strukturách – hladké a hrubě stříkané. Sokl na severní a západní straně je chráněn kletovanou cementovou stěrkou, která je na západní straně popnuta vínem. Tato úprava opticky snižuje výšku štítové zdi. Na zdivu rampy se pohledově uplatňuje přírodní kámen. Okenice jsou dřevěné, bíle lakované. Střecha je kryta plochou skládanou krytinou Tegalit v tmavošedém odstínu. Přesahující pult střechy je oplechován tmavošedým TiZn plechem, ze kterého jsou provedeny i ostatní klempířské výrobky. Celkový vzhled domu je koncipován tak, aby se stal kvalitní respektovanou stavbou v CHKO.
Hlavní hmota domu má obdélníkový půdorys s hřebenem v podélné ose, střecha není narušena vikýři, pouze na severní straně je sestava střešních oken, osvětlujících vnitřní chodbu. Dům je v době nepřítomnosti uživatelů možné uzavřít dřevěnými okenicemi, které jsou stejně jako podbití pultového přesahu střechy natřené nabílo. Okna 2.NP jsou akcentována dřevěným obložením venkovního ostění. V západní štítové zdi jsou dřevěným obložením spojeny okenní otvory do jednoho celku. Před domem na jihozápadní straně je venkovní terasa s pergolou, která je porostlá vínem. Uživatelský komfort venkovní terasy zvyšuje příruční odkládací pult s vestavěnou výlevkou. Snídaňová terasa je u hlavního vstupu a umožňuje sezení s výhledem do údolí a východním osluněním. Obě terasy jsou od komunikace odcloněny hlavní hmotou domu, pobyt na nich tedy poskytuje vysokou míru soukromí.

Autor: Tomáš Kocourek, Martin Řežábek, projekt 2008, realizace 2009

Plocha pozemku: 8542 m2
Zastavěná plocha: 196 m2
Procento zastavění: 2,3%
Užitná plocha: 281 m2
Obestavěný prostor celkem: 1260 m³

PROJEKTY