Archilab | CEA 91

CEA 91

Connected engineers and architects

Sdružení autorizovaných inženýrů a architektů v Praze a Plzni propojuje ateliéry Pro-story s.r.o. a Archilab s.r.o.

Sdružení rozvíjí možnosti spolupráce propojením pracovních skupin a spolupracujících profesních týmů specialistů. Propojení umožňuje lépe reagovat na místo stavby, rozšiřuje přirozený akční rádius týmu. Personální propojení týmů umožňuje zvládat zakázky o větších objemech.

Sdružení sdílí zkušenosti a kvalifikované dovednosti obou ateliérů.

Spolupráce mezi ateliéry funguje od roku 2013, spojení do sdružení je logickým vyústěním této spolupráce.

www.pro-story.cz