Archilab | Blower door test
METODOU TESTU BLOWER DOOR

Měření vzduchotěsnosti je mylně vnímáno jako služba určená pouze pro pasivní stavby. Tato představa je odvozena od požadavku na provedení úspěšného testu blower door pro pasivní stavby podpořená udělováním státní podpory. Důvody pro to jsou energetické, ale test blower door odhaluje i vlastnosti stavby v rovině konstrukčně-kvalitativní.
Jako diagnostická metoda bylo měření vzduchotěsnosti vyvinuto před více než 30. lety především pro měření kvality provedení vzduchové obálky staveb.
Od té doby se měření vzduchotěsnosti stalo standardní diagnostickou metodou vedle dalších na stavbě prováděných zkoušek a revizí (plyn, kanalizace, spádové zkoušky, zátopové zkoušky atd.)

Odlišujeme dva testy BLOWER DOOR:
Dle ČSN EN 13829 – metoda „B“ – těsnost obálky budovy pro identifikaci a případné opravení defektů v konstrukci
Pro test se utěsňuje klimatizace, větrání, kanalizace, komín a popřípadě nedokončené otvory v konstrukci. Měly by být hotovy všechny hlavní průchody skrz Hlavní vzduchotěsnící vrstvu (HVV).
Dle ČSN EN 13829 – metoda „A“ – testuje se budova jako celek ve stavu běžného užívání, pouze s uzavřením technologie větrání.

CO ZÍSKÁME PROVEDENÍM MĚŘENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI?
3 funkce kontroly vzduchotěsnosti staveb:
1, kontrola kvality stavebních prací (odhalení defektů)
2, předpoklad pro energetickou úspornost stavby
3, předpoklad pro vyšší životnost stavby

MODELOVÉ PŘÍPADY UPLATNĚNÍ MĚŘENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI STAVEB

NOVOSTAVBY
1, Při stavbě – odhalení defektů před dokončením stavby
2, Po dokončení stavby – kontrola konečného provedení, splnění smluvních podmínek, 3, zajištění požadované kvality

REKONSTRUKCE
1, Před rekonstrukcí – zjištění kritických míst, na které je třeba se při rekonstrukci zaměřit
2, Během rekonstrukce – kontrola kvality nápravných opatření
3, Po dokončení stavby – kontrola konečného provedení, splnění smluvních podmínek, zajištění požadované kvality

JAK PROBÍHÁ SAMOVOLNÁ INFILTRACE NEPLÁNOVANÝMI OTVORY?

Skulinami v obálce budovy proudí vzduch. Proudění vzduchu je způsobeno tlakovým rozdílem, který je vyvolán:
1, rozdílem teplot
2, účinky větru
3, větracím zařízením nebo jiným mechanickým zařízením ovlivňujícím objem vzduchu

PLÁNOVÁNÍ OPRAV
Test blower door provedený na širším vzorku staveb umožní naplánovat časové rozložení oprav na základě zjištěné rizikovosti stavebních konstrukcí.

SAMOVOLNÁ INFILTRACE NEPLÁNOVANÝMI OTVORY NENÍ VĚTRÁNÍ

motto: „Větrá se otevřenými okny, ne spackanou zdí.“

Samovolnou infiltraci není možné považovat za plnohodnotný druh větrání stavby, při specifických podmínkách k němu nedochází, při opačných je proudění naopak extrémně silné a hlavně není regulovatelné.
Snahou je tedy vyloučit nechtěné skuliny a přesunout výměnu vzduchu výhradně do regulovatelných větracích otvorů.

K ČEMU DOCHÁZÍ PROUDĚNÍM VZDUCHU SKULINAMI?

VYBRANÉ PROBLÉMY:
degradace konstrukcí srážením vody přímo z proudícího vzduchu: 1, protržená parotěsná fólie u dřeva, spáry u ytongu
2, ochlazování povrchů v okolí netěsností – růst plísní, tepelná nepohoda
3, úspory tepla:
a. nadměrná výměna vzduchu tepla za větrných dní, díky rozdílu tlaků) a v zimě, pro stálý komínový efekt
b, obcházení tepelné izolace
4, mechanické větrání:
a, snižování účinnosti rekuperace – teplý odpadní vzduch nepředá v rekuperaci teplo
b, při mechanickém větrání téměř vždy vzniká tlakový rozdíl, který stabilně namáhá netěsnosti v obálce budovy

Investor nemá zájem na tom, aby převzal stavbu, do které táhne štěrbinami!

Ad1) Důvodný požadavek stanovit ve smlouvě s prováděcí firmou stupeň vzduchotěsnosti. Doporučuji hodnotu n50 lepší než 4,5 pro rekonstrukce. Pro novostavby vyžadovat alespoň n50 = 1,5.