Archilab | Bytový dům Libeň

Bytový dům Libeň

kONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

- HODNOTA DOMU SPOČÍVÁ V POZICI NAD MĚSTEM A PĚKNÝCH VÝHLEDECH DO PRAŽSKÉ KOTLINY.

- DŮM BYL POŠKOZEN PŘEDCHOZÍMI ÚPRAVAMI (VNĚJŠÍ SCHODIŠTĚ, OBLOUKOVÝ KROV NA POLOVINĚ STŘECHY, VÝMĚNA OKEN ZA PLASTOVÉ A DALŠÍ). PŘI SOUČASNÝCH ÚPRAVÁCH MAJÍ BÝT REVIDOVÁNY TYTO ZÁSAHY A DOMU NAVRÁCEN CHARAKTER.

- NA ZÁKLADĚ RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU JE NAVRŽEN NÁVRAT K PŮVODNÍ TMAVÉ BAREVNOSTI. NAVRŽENA JE ROVNĚŽ VÝMĚNA PLASTOVÝCH OKEN A OSAZENÍ KVALITNÍMI TRUHLÁŘSKÝMI S DOBOVOU PROFILACÍ.

- KVALITNÍ SOUČASNÉ BYDLENÍ V POŽADOVANÉM ROZSAHU NENÍ MOŽNÉ PROVÉST V OBJEMU SOUČASNÉ STŘECHY – JE NAVRŽENA NÁSTAVBA, KDE JE MOŽNÉ MÍT POTŘEBNÉ SVĚTLÉ VÝŠKY I POTŘEBNÝ PŮDORYSNÝ ROZMĚR.

- NYNÍ JE V PODKROVÍ BYDLENÍ NA DVOU ÚROVNÍCH (3. A 4. NP). TOTO ZŮSTANE ZACHOVÁNO A BUDE UMOŽNĚN VÝSTUP NA STŘECHU, KDE BUDE VYHLÍDKOVÁ TERASA.

- PŮDORYSNÉ ŘEŠENÍ NÁSTAVBY MÁ TERASOVÝ CHARAKTER A ODPOVÍDÁ MÍSTNÍM ÚPRAVÁM (NAPŘÍKLAD NA SOUSEDNÍM DOMĚ Č.O. 35 NEBO NA PROTĚJŠÍ VILE Č.O. 36). TERASY NÁSTAVBY PŘÍMO POZIČNĚ NAVAZUJÍ NA LINIE SOUSEDNÍHO DOMU Č.O. 35.

- PRO PŘECHOD MEZI RESTAURÁTORSKY OPRAVENOU FASÁDOU A NOVÝM TVAREM S NOVÝM TVAROSLOVÍM BYLA ZVOLENA KORUNNÍ ŘÍMSA, KTERÁ TVOŘÍ PŘIROZENNÝ PŘEDĚL MEZI FASÁDOU A STŘECHOU. NADEZDÍVKA ŘÍMSY S MALÝMI OKÉNKY DO PŮDNÍHO PROSTORU BUDE NAHRAZENA NOVÝMI KONSTRUKCEMI.

- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ NA DVOŘE JE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO VÝTAHOVOU KABINOU BEZ VÝTAHOVÉ ŠACHTY.

- VSTUP DO MEZONETOVÉHO BYTU JE PO DOMOVNÍM SCHODIŠTI NA JEHO NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ NEBO VÝTAHEM DO MEZIPATRA MEZONETU.

- VNITŘNÍ PROSTOR JE VÝŠKOVĚ DIFERENCOVANÝ, OBSAHUJE PŘEVÝŠENÉ I SNÍŽENÉ PROSTORY.

- FASÁDY NOVÉ ČÁSTI JSOU BAREVNĚ SJEDNOCENY S OBNOVENOU PŮVODNÍ BAREVNOSTÍ STARÉ ČÁSTI DOMU. JAKO POVRCHOVÝ MATERIÁL FASÁD BUDE POUŽITA OMÍTKA, TMAVÝ PLECHOVÝ OBKLAD A V ROZSAHU 3.NP A ZÁBRADLÍ LAMELOVÝ OCELOVÝ PLÁŠŤ VE SJEDNOCENÉ BAREVNOSTI