Archilab | Bytový dům Mariánské lázně

Bytový dům Mariánské lázně

Novostavba bytového domu s kavárnou navazuje na starší zástavbu za městským divadlem v Mariánských Lázních. Hmota vychází ze střetu dvou urbanistických systémů. Fasády jsou přizpůsobeny okolní historické zástavbě svým materiálem, proporcemi a rytmem oken. Návrh byl ostře rozporován památkovým úřadem, který preferuje neostyly.

Autor: Martin Řežábek, Jiří Zábran, Tereza Nová, studie 2013

http://archilab.cz/portfolio/bytovy-dum-marianske-lazne/