Archilab | DŮM Č. P. 48 – STARÁ LÉKÁRNA, SUŠICE

DŮM Č. P. 48 – STARÁ LÉKÁRNA, SUŠICE

Soutěžní návrh architektonického a projektového řešení Domu č. p. 48 – Stará lékárna v Sušici – 3. místo

Co největší zpřístupnění veřejnosti jako výraz služby města občanům.

Důležitým aspektem návrhu je efektivní využití objektu. Výnosy s pronájmů pomohou financovat chod expozice v takovém rozsahu, aby nebylo třeba vybírat vstupné za prohlídku.

Expozice, z velké části založená na rozšířené realitě, bude průběžně proměňována a obohacována.

Zvědavost, co nového rozšířená realita přinese, bude lákat k opakovaným návštěvám. Vznikne místo, kam se lidé budou rádi vracet.

Expozice ale není založena jen na moderních technologiích. V jedné z místností bude praktická ukázka rýžování zlata, návštěvníci si budou moci odnést jako suvenýr vyrýžované „zlaté“ valounky.
Část expozice se bude věnovat česko-německé problematice, vylidňování pohraničí a zániku vesnic. Cílem je propojit oba národy prostřednictvím sdílené historie a kulturní blízkosti.

Betlém je umístěn v nové přístavbě, která dotváří krajinu zadního dvoru.

Mimo expozici navrhujeme nájemní prostory pro různé zájmové kroužky se zaměřením na tradiční řemesla.

Stodoly a zadní dvůr jsou užívány komerčně jako kulturní scéna a restaurace.

V létě bude dvůr využíván jako klidné zahradní posezení. V zimě zde mohou probíhat vánoční trhy, mohou zde být živé ovce, betlém v přístavbě se stane součástí vánoční scenérie, v pozadí je vidět věž kostela.