Archilab | Rodinný dům Klecany

Rodinný dům Klecany

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM V KLECANECH

Pro stavbu byl zvolen půdorys čtverce, který dovolí vytvořit velice kompaktní tvar, přiblížit se prostorovému ideálu pasivního domu, který je zadáním. Výškově je stavba polozapuštěna do svahu. Vstupní je horní podlaží, dolní navazuje na zahradu, nabízí vyšší míru soukromí a lepší propojení se svažitým pozemkem. Střecha je pultová a svažuje se k jinu stejně jako pozemek. Zastavěná plocha domu 111m2, což představuje zastavěnost pozemku 11,5 %.
Z exteriéru je dům nenápadný, z ulice nízký, jednoduchý. Uvnitř je ale vše složitější: hlavní prostory domu tvoří 2 kubusy, které jsou k sobě kolmé a na křížení vytváří převýšený prostor, který zdůrazňuje jak jídelnu – hlavní obytnou místnost v domě, tak galerii obrazů, která je nad ní. Spodní kubus je položen vodorovně s jižní fasádou, je bohatě prosluněn. Kromě jídelny, která je uprostřed, je zde ještě kuchyň a obývací pokoj. Horní kubus v opačné orientaci dosahuje až k severní fasádě, aby z ní oknem odebral bezestínové severní osvětlení vhodné pro nasvětlení výstavního prostoru. Prostorová bohatost vnitřního členění je tajemstvím majitelů, zvenčí neviděná. Ve spodním patře ze severní strany, částečně pod zemí, jsou pomocné a technologické místnosti. V horním patře po stranách hlavního kubusu jsou ložnice.
Toto patro je současně vstupním a právě na zádveří navazuje galerie, která končí zábradlím, odkud je výhled na jídelnu dole. Z galerie vede dolů schodiště, které ústí v jídelně. Ve spodním patře je ještě boční východ, který vede k rampě, po které se dá bezbariérově překonat převýšení od silnice. Každá ložnice má svoji koupelnu, spodní je přes předsíň přístupná i pro pobytovou část.

Autor: Martin Řežábek, studie 2010, prováděcí projekt 2011, realizace 2012-13

Celková užitná plocha: 162,1m2
Zastavěná plocha: 112m2
Obestavěný prostor bez základů: 798m3

PROJEKTY