Archilab | Loděnice Modřany

Loděnice Modřany

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI
Loděnice je umístěna uvnitř brownfieldu Modřanský cukrovar.
Území je v současné době připravováno k zastavění, developerem je Skanska, architektem celku Chybík + Kryštof Associated Architects s.r.o.
Z areálu bývalého cukrovaru bude zachován pouze historický komín, ostatní stavby již vesměs neexistují a budou nahrazeny novou zástavbou.
V bezprostředním okolí loděnice je průchod protipovodňovým valem pod tratí, kudy je přístup k řece.
Pozice loděnice je převzata z urbanistických plánů, je dodržen požadavek na jednopodlažní objekt a půdorysná stopa byla upravena tak, aby stavba dokázala obsáhnout požadované funkce.
Příjezd k loděnici je předpokládán od jihu za kruhovým objektem mateřské školy.
Naproti čelní fasádě lodice je v urbanistické koncepci umístěno veřejné prostranství, v jehož těžišti je historický komín. Bytové domy jsou z pohledu od loděnice umístěné za tímto prostranstvím.
Z jižní strany je prostranství ohraničeno budovou, ve které je expozice věnovaná bývalému cukrovaru a za touto budovou je mateřská škola uprostřed parku.
Ze severní strany je prostranství ohraničeno rampou a schodišti a za nimi směrem na sever je krytý multifunkční otevřený prostor.
OBJEKT LODĚNICE
Jedná se o stavbu o půdorysných rozměrech 70x12m, která stojí za protipovodňovým valem , na jehož temeni vede železniční trať.
Do objektu vedou dva vchody – do skladu lodí boční vrata a hlavní vstup je ze střední části podélné fasády.
Tento vchod směřuje na plánované náměstíčko kolem historického komína. Před vchodem je posezení, uvnitř loděnice je občerstvení pro veřejnost.
Loděnice má čistě utilitární tvar, Čitelná je převýšená hmota tělocvičny. Podlaha je na jedné úrovni.
Loděnice je rozdělena na tři části: 1. sklad lodí, 2. prostory pro převlékání a sociální zázemí a občerství a 3. tělocvična a posilovna.
Na střechu nižší části je přístup, terasa je uvažovaná jako pobytová s výhledem přes protipovodňový val na řeku.
Stavba bude užívána kanoistickým oddílem a současně veřejností, ať již pro vodácké aktivity, tak i pro využití tělocvičny a posilovny.
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Nosná konstrukce je dřevostavba. Střecha je plochá.
BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Základní barevnost určuje odstín obkladových modřínových prken, která časem získají stříbrošedý nádech. Pultové zastřešení vchodové části má tyrkysový odstín, Dřevěná okna jsou v antracitovém lakování.
BILANČNÍ ÚDAJE
Zastavěná plocha loděnice: 840m²
Obestavěný prostor loděnice: 4600m³
Cenový odhad investice: 27mil