Archilab | Přístavba Klecany

Přístavba Klecany

ZADÁNÍ
Výchozím bodem pro zpracování studie byl projekt zpracovávaný v roce 2012, obohacený o nové požadavky.
Studie řeší propojení garáže a rodinného domu, které oproti minulému zpracování má obsahovat samostatnou bytovou jednotku. Ostatní části dříve zpracovaného projektu (stavební úpravy v domě a skleněný altánek v horní části zahrady) zůstanou zachovány v nezměné podobě a budou integrovány do další projektové fáze.
Nově vytvořená bytová jednotka má mít univerzální dispozici. V dohledné době má sloužit pro rodiče jako vejminek, ve vzdálenějším horizontu se počítá s tím, že by ji mohli užívat dospívající děti.
Před zpracováním studie byly předloženy schematické koncepční skici řešení, které variantně počítaly i se zbouráním garáže a vystavením nového celku. Nakonec byla vybrána varianta, která garáž zachovává.

URBANISMUS
Zamýšlená stavba leží na vlastním pozemku mezi garáží, která ustí do ulice a rodinným domem.
Úroveň podlahy garáže a suterénu RD je přibližně ve stejné úrovni, což znamená, že nová stavba bude výškově pod úrovní terénu. Aby bylo zajištěné dostatečné osvětlení, je ze západní strany terén snížen a do hmoty nového objektu je prolomeno patium.

ARCHITEKTURA
Podzemní objekt je viditelný pouze od západní strany. S novým objektem musela být navržena opěrná zeď a nové schodiště s prudším sklonem. Dále byla řešena návaznost na stávající garáž, výtvarné sjednocení napojení. To bylo navrženo odstraněním kovového zábradlí na atice a dozděním atik na požadovanou úroveň.
Západní stěna má před atriem ještě okno, které je opatřeno lamelovým překrytím, které zvyšuje intimitu vnitřního prostoru vůči procházejícím osobám.
Podzemní prostor je kromě patia osvětlen také rozměrnými světlíky, které osvětlují koupelnu a sklad přilehlý z východní strany.

Dispozice
Bytová jednotka má tvar písmena U, které je obtočeno kolem patia se zasazeným stromkem. Všechny stěny vedoucí do patia jsou skleněné, skrz patium je vidět do protějšího křídla stavby.
Za vstupem je předsíň oddělená od jídelny s kuchyňkou prosklenou stěnou. Naproti jídelně je přes patium pokoj / ložnice. Mezi těmito hlavními místnosti ve vrcholu písmene U je koupelna.
Z bytu je možné projít přes chodbu do suterénu rodinného domu.
Z východní strany bytové jednotku je dále navržen sklad a dílna, která je přístupná jak z garáže, tak i ze suterénu RD. Tato část pro výšková vyrovnání používá rampy namísto schodů, protože se zde předpokládá umístění zahradní techniky.

Barevnost a materiály
Nový objekt a garáž jsou barevně sjednoceny. Protože některé vnější stěny jsou přes patium viditelné z interiéru, není vhodné použít současnou výrazně červenou barvu. Tato červená by obarvovala odražené světlo a zbarvovala interiér. Proto bylo vybráno několik světlejších odstínů a jejich použití je vyzkoušené na prezentovaných vizualizacích.
Materiály a barvy obecně jsou vybírány neutrální, nadčasové (dub, teraco, bílá omítka, bílý lakovaný nábytek, antracitové okenní rámy).
Podstatnou barevnou složku návrhu tvoří zeleň, která je koncepčně v návrhu použita

Zeleň
Jsou navrženy květináče, ze kterých roste popínavá zeleň. Porostlé jsou vnější zdi a také vnitřní plochy atik. Cílový stav jsou zcela porostlé zdi, do kterých je vetknuté patio.

Autor: Martin Řežábek, studie 2014