Archilab | REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V NYMBURCE

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V NYMBURCE

Zadání je čistě praktické – zajištění dostatečného množství parkování pro městský bazén stojící přes ulici a pro zaměstnance Policie ČR. Tento praktický požadavek ovšem vyvolává negativní dojem v souvislosti s tím, že parkoviště vzniká na místě, kde je nyní částečně zeleň a vzrostlé stromy.
Museli jsme tedy postupovat velice citlivě. S tím souvisí i výběr zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání, ostrovy zeleně na místě několika vynechaných stání, odclonění automobilů vzrůstnými druhy travin atd.
Přední partie prostranství podél Boleslavské třídy je řešena čistě parkově s lemováním javorovou alejí.