Archilab | Služby
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Analýza místa, určení předností a nedostatků. Reakce na analýzu návrhem vhodného řešení.
Prověření hmotových možností, návrh funkčního a dispozičního řešení. Koncepční barevné a materiálové řešení. Zpracování návrhu může být ve skicách nebo ve vizualizacích a zákresech do fotografií. Předjednání záměru s dotčenými úřady.

PROJEKTY PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Vypracování kompletního projektu včetně všech potřebných profesí, zajištění odborných průzkumů (geologický, mykologický, stavebně technický a další), koordinace všech profesí a projednání projektu s dotčenými orgány. Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

PROVÁDĚCÍ PROJEKTY

Podrobný prováděcí projekt, který zapracovává podmínky a požadavky stavebního povolení. Detaily stavebního a profesních řešení v měřítku až 1:1. Definitivní barevné a materiálové řešení.

PROJEKTY INTERIÉRU

Interiérové projekty samostatné nebo v návaznosti na zpracované projekty předchozích fází. Výběr vhodných povrchů, zařizovacích předmětů, osvětlení, koncových předmětů instalací, návrh typového a atypového nábytku. Spolupráce s výrobci a dodavateli.

AUTORSKÉ A TECHNICKÉ DOZORY

Projektem vše teprve začíná. Nedílnou součástí práce architekta je zajištění autorských a technických dozorů. Přítomnost architekta na stavbě je jeho závazkem vůči klientovi a nemá-li se popřít princip autorství, není přítomnost architekta na stavbě zastupitelná. Často je také efektivnější nebo technicky nezbytné učinit rozhodnutí přímo na stavbě.

MĚŘENÍ VZDUCHOTĚSNOSTI STAVEB

To, že jdeme do hloubky problémů a nezůstáváme na povrchu, je poznat i z péče o stavební detail nejen v návrhu. Kontrolou jeho provedení se zabýváme v průběhu výstavby i po jejím dokončení. Vlastními silami měříme vzduchotěsnost (BLOWER DOOR TEST) a vyhodnocujeme kvalitu provedení obálky staveb. Archilab je členem Asociace Blower Door.