Ing. arch. et Mgr. Martin Řežábek
architekt
FF UK 1992–1998, FA ČVUT 1996–2002
autorizace ČKA 03579
jednatel
Ing. arch. Eva Řežábková
architektka
FA ČVUT 2009 - 2015
École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble 2012 - 2013
Ing. arch. Ondřej Bartůšek
architekt
FA VUT  Brno 2003 - 2009
Esquela Técnica Superior de Valencia 2005
autorizace ČKA 04001
Naše služby:
Architektonické studie
Analýza místa, určení předností a nedostatků. Reakce na analýzu návrhem vhodného řešení.
Prověření hmotových možností, návrh funkčního a dispozičního řešení. Koncepční barevné a materiálové řešení. Zpracování návrhu může být ve skicách nebo ve vizualizacích a zákresech do fotografií. Předjednání záměru s dotčenými úřady.
Projekty pro územní a stavební řízení
Vypracování kompletního projektu včetně všech potřebných profesí, zajištění odborných průzkumů (geologický, mykologický, stavebně technický a další), koordinace všech profesí a projednání projektu s dotčenými orgány. Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Prováděcí projekty
Podrobný prováděcí projekt, který zapracovává podmínky a požadavky stavebního povolení. Detaily stavebního a profesních řešení v měřítku až 1:1. Definitivní barevné a materiálové řešení.
Projekty interiéru
Interiérové projekty samostatné nebo v návaznosti na zpracované projekty předchozích fází. Výběr vhodných povrchů, zařizovacích předmětů, osvětlení, koncových předmětů instalací, návrh typového a atypového nábytku. Spolupráce s výrobci a dodavateli.
Autorské a technické dozory
Projektem vše teprve začíná. Nedílnou součástí práce architekta je zajištění autorských a technických dozorů. Přítomnost architekta na stavbě je jeho závazkem vůči klientovi a nemá-li se popřít princip autorství, není přítomnost architekta na stavbě zastupitelná. Často je také efektivnější nebo technicky nezbytné učinit rozhodnutí přímo na stavbě.
Měření vzduchotěsnosti staveb
To, že jdeme do hloubky problémů a nezůstáváme na povrchu, je poznat i z péče o stavební detail nejen v návrhu. Kontrolou jeho provedení se zabýváme v průběhu výstavby i po jejím dokončení. Vlastními silami měříme vzduchotěsnost (BLOWER DOOR TEST) a vyhodnocujeme kvalitu provedení obálky staveb. Archilab je členem Asociace Blower Door.
Back to Top