otevřený stav - průtočný tvar
otevřený stav - průtočný tvar
zavřený stav
zavřený stav
situace širší vztahy
situace širší vztahy
situace
situace
1NP
1NP
2NP
2NP
STŘECHA
STŘECHA
ŘEZ AA'
ŘEZ AA'
ŘEZ BB'
ŘEZ BB'
ŘEZ CC'
ŘEZ CC'
ŘEZ DD'
ŘEZ DD'
SEVERNI POHLED
SEVERNI POHLED
ZÁPADNÍ POHLED
ZÁPADNÍ POHLED
JÍŽNÍ POHLED
JÍŽNÍ POHLED
VÝCHODNÍ POHLED
VÝCHODNÍ POHLED
Lokalita
Pozemek pro stavbu se nachází u vodácké závodní tratě ve Veltrusech mezi protipovodňovou stěnou a místní komunikací
Urbanisticky se jedná o rozvolněnou příměstskou zástavbu.
Kanoistický oddíl TJ Kralupy dlouhodobě využívá vorovou propust jezu Miřejovice jako umělou slalomovou dráhu (USD) pro trénink a závody vodního slalomu. Na jejím pravém břehu je od roku 1990 vybudováno zázemí (loděnice), které v současnosti využívá cca 40 aktivně závodících členů oddílu a mnoho dalších sportovců z jiných oddílů. V době celostátních závodů českého poháru areál využívá 150-200 závodníků a další stovky lidí z realizačních týmů i diváků. Základ objektu loděnice byl v 90.letech zbudován ze dvou stavebních buněk sloužících jako sociální zařízení a šatna, mezi kterými byl jednoduchou kovovou konstrukcí vytvořen zastřešený sklad lodí. Následně byla k loděnici dobudována další šatna a následovaly další stavební buňky využívané jako šatny a WC pro cizí oddíly, kancelář rozhodčích, sklady a dílna. Nedostatečné tepelné izolace neumožňují zázemí efektivně vytápět, proto se s příchodem mrazů vypouští voda a zimní tréninky pak probíhají bez možnosti využívat sprchy a wc.
Přestože zázemí sportovního areálu je od jara 2013 chráněno povodňovou zdí, hrozí při stávající přízemní konstrukci od cca 2560m3/s (Q20 + 20cm) zaplavení zázemí sportovního areálu stejně jako při povodni v červnu 2013 (3220m3/s). Za odvezení a opětovné přivezení a usazení buněk a následné opravy zatopeného fixního zázemí tehdy oddíl utratil přes 200tis.Kč, přičemž k tomu členové oddílu odpracovali stovky bezplatných brigádnických hodin.
Přestože vlastní slalomová dráha i její zázemí jsou budovány pouze vlastníma rukama členů oddílu, a již vpravdě neodpovídají požadavkům 21.století, patří areál díky charakteru trati i zkušenému realizačnímu týmu k nejoblíbenějším v ČR a vedení Českého svazu kanoistů přiděluje každý rok do Veltrus 1 až 2 významné celorepublikové akce ve vodním slalomu včetně nominačních závodů pro reprezentaci či dokonce nominaci pro OH. V průběhu roku areál využívají k tréninkovým kempům oddíly vodního slalomu nejen z České republiky a Slovenska, ale i z Německa, Francie či Slovinska. Bohužel při neustálé hrozbě zaplavení není smysluplné dále investovat do zkvalitnění vybavení a oddíl se rozhodl navrhnout zcela nové uspořádání areálu, které by umístěním nad hladinou 100leté vody (Q100 171,730) umožnilo vybudovat vytápěné a kvalitně odizolované sportovní zázemí tak, aby odpovídalo celoročnímu sportovnímu využívání v 21. století.

ZADÁNÍ
V případě záplav dochází ke znehodnocení majetku oddílu a současně buňky představují překážku vodnímu toku.
Zadání je náprava v obou oblastech: vytvoření průtokově příznivější konstrukce, než nabízí současný stav a také přemístění vodácké vybavení nad úroveň Q100 a poskytnutí adekvátního provozního standardu podle předaného stavebního programu.
Koncepce
Výchozím parametrem návrhu byla hladina vody Q100.
Pod touto úrovní jsou umístěné části stavby, které snesou zatopení vodou bez poškození a nad ní je umístěná část stavby, která má být před vodou chráněná.
Umístěním stavebních objemů nad hladinu Q100 se zlepšuje současný stav v území z hlediska překážek vodnímu toku.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ
Na stabilních betonových nohou je v úrovni nad hladinou Q100 umístěna stropní deska. Na této desce je položena lehká montovaná konstrukce vodáckého zázemí.
Architektonický záměr je, aby stavba vypadala konstrukčně čistě a jednoduše. Jednoduchost předznamenává tvar se šikmými střechami i architektonické detaily (například způsob odvodnění střechy).
Na stropní desce je tedy při pohledu z ulice elementární kubický tvar s prkenným opláštěním a pultovou střechou. Ze strany od řeky je tvar doplněn o pavlače.
Nad zastřešením pavlačí jsou okna prosvětlující interiéry v opačném směru než hlavní okna a mohou sloužit také příčnému provětrání prostor.
Betonové nohy jsou doplněny demontovatelnými panely, které umožní po uzavření zabezpečení skladovaných lodí a při otevření vytvoří lehce průtočný tvar.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
V průtočné úrovni – na terénu pod stropní deskou – je půdorys označený jako 1NP a nad ní 2NP.
V 1NP jsou umístěny sklad lodí, malá dílna a letní sociální zázemí.
Po kovových schodech se dostaneme nad stropní desku, kde je dvoukřídlá pavlač s výhledem na vodáckou slalomovou dráhu. Z pavlače je přístup do šaten a sociálního zázemí sportovců. Dispozice je doplněna o víceúčelovou místnost - klubovnu (zde bude probíhat cvičení i setkávání členů oddílu). Klubovna je funkčně napojena na sociální zázemí. Na opačném konci pavlače je umístěna kancelář vedení oddílu, její umístění nabízí dobrý výhled na vodáckou dráhu.
Na křížení křídel pavlačí je nasazena rampa, která horní podlaží zpřístupňuje z úrovně ulice. Ze stejného místa je také přístup do skladu lodí, který je převýšený přes obě podlaží. Pohyb v horním podlaží je po lávkách.
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Montovaná sloupková dřevostavba na betonové desce, která je vyvýšená nad úroveň hladiny Q100.
Vyvýšení je konstrukčně řešeno jako kombinace sloupů a stěnových částí.
V kontaktu se svahem je navržena jako integrální část stavby opěrná stěna, která lépe ochrání těleso komunikace před podemletím vodou a také umožní lepší terénní zarovnání a odvodnění prostoru mezi silnicí a stěnou.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVBY
Vzhledem k účelu a provozním předpokladům stavby bylo stavebním úřadem určeno, že není třeba zpracovávat PENB. Tím se podstatně zjednodušil způsob vytápění a bude možné použít například akumulační přímotopná tělesa.
Ohřev vody se předpokládá v elektrickém bojleru nad sociálním zázemím v 2NP.
Letní sociální zázemí v 1NP bude přes zimu vypouštěno a bude opatřeno jen lokálními průtokovými ohřívači.
Na střeše je navržena malá FVE o 46 panelech. Způsob nakládání se získanou energií bude určen v rámci další projektové fáze. Předpokládá se spotřebování pro vytápění a ohřev vody. Případné přebytky budou uloženy do baterií nebo dodány do sítě.

Základní bilanční údaje:
plocha pozemku                                                                      708m²
zastavená plocha (výpočtová)                                                333m²
podlahová plocha 1np včetně park. stání 
(zavřené/otevřené prostory v 1np)                                         191/131m²
podlahová plocha 2np                                                            297m²
podlahová plocha celkem včetně park. stání 
(zavřené/otevřené prostory v 1np)                                          488/428m²
obestavěný prostor   (vytápěná část)                                      830m³
obestavěný prostor celkem                                                     2231m³

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
VE VODÁCKÉM AREÁLU TJ KRALUPY
Veltrusy
studie 2022
autor: Martin Řežábek


You may also like

Back to Top