Schwarzplan
Schwarzplan
situace
situace
půdorys patro
půdorys patro
řez
řez
Rodinný dům stojí na nové stavební parcele nad obcí Zdiby. Pozemek je poměrně malý, obdélníkového tvaru s kratšími stranami směrem do komunikací. Orientace pozemku v podélné ose je Z-V. Samotný pozemek i jeho blízké okolí je bez vzrostlé zeleně. Jedná se o typickou satelitní parcelaci bez zájmu o vytvoření veřejných prostranství a těžišť území, chybí orientační body. Těmi jsou zatím jednotlivé domy stavěné na rovině, stavební uzávěra na okolní pozemky zástavbu ještě zpomalí. Charakter okolních domů je různorodý, vesměs se jedná o typové projekty nevalné úrovně bez možností reakce.
Investorem byl předložen středně velký stavební program pro čtyřčlennou rodinu. Na malý pozemek bylo zvoleno dvoupodlažní řešení s umístěním domu k severní hranici pozemku a otevřením zahrady na jihozápadní straně. Jižní fasáda obrácená do zahrady je plně obložená modřínovými prkny bez povrchové úpravy, které časem získají stříbrný odstín. Z fasády předstupuje bílé těleso balkonu. Původní koncepce počítala s instalací posuvných zastiňovacích panelů, z čehož vyplynula velikost a umístění okenních otvorů. Toto řešení bylo v průběhu stavby změněno na vnější žaluzie vestavěné do dřevěné fasády. Garáž stojí samostatně, s domem je propojená palubou přístupové cesty. Přízemí dominuje obytný prostor s jídelnou a kuchyní. Odsud vede schodiště k ložnicím v patře. Horní patro má dvě nezávislé části propojené průchozí koupelnou nebo hlavní ložnicí. Pracovna v závěru horního patra je přístupná druhým schodištěm ze vstupní části domu.
Konstrukčně se jedná o stěnový nosný systém z tepelně izolačních tvárnic s betonovou stropní deskou a dřevěným krovem střechy. Příčky jsou z keramických tvarovek. Sádrokarton je použit pouze na zaklopení krovu střechy. Stavba je dále izolována 15cm minerální vaty. Zasklení je z izolačních trojskel. Jedná se o nízkoenergetickou stavbu, vytápění je centrálním větracím přístrojem s rekuperací tepla a tepelným čerpadlem.
Plocha pozemku: 841 m²
Užitná plocha: 198,6 m² + 29,1 m² garáž, celkem 227,7 m²
Zastavěná plocha: 127,4 m² + 38,6 m² garáž, celkem 166 m²
Obestavěný prostor: 770 m³ + 131 m³ garáž, celkem 901 m³
Cena: 6.250,- Kč/m³
Rodinný dům Zdiby
Zdiby
2006 - 2008 (projekt 2006, realizace 2008)
autor: Martin Řežábek
Ocenění:
2011
Isover Energy Efficiancy Award (Barcelona) -  mezinárodní ocenění za dům ve Zdibech
2010
3. místo za návrh nízkoenergetického domu ve Zdibech

You may also like

Back to Top