situace širších vztahů
situace širších vztahů
analýza povrchů
analýza povrchů
návrh
návrh
situace
situace
návrh vyhlídky
návrh vyhlídky
návrh vyhlídky
návrh vyhlídky
nový mobiliář
nový mobiliář
Zadáním je rozšíření a prodloužení vyhlídkového kamenného mola na místě bývalé obří boudy. Jeho velikost je nyní nedostatečná, návštěvníci se na něj nevejdou a výhledy hledají na louce, která má být nepřístupná. Důležitým parametrem návrhu je zachování bezbariérovosti od polské cesty vedoucí před Slezskou boudou až na vrchol vyhlídky.
Zadání volně navazuje na projekt zpřístupnění vrcholu Sněžky, používané mají být obdobné materiály a architektonické detaily.
Dalším úkolem studie je oplocení ploch, kam je vstup zakázán a navýšení kapacit sezení v trojúhelníku mezi cestami, severně nad vyhlídkou.
Tvarově byl návrh omezen požadavkem, že žádná nová část vyhlídky se nesmí dotknout země mimo rozsah kamenného mola. Rozšíření a prodloužení vyhlídky tedy tvoří kostra nosných prvků, které v půdoryse mola vytváří rastrové výplňové boxy a mimo půdorys mola se zužují až k okrajům plochy vyhlídky. Boxy budou vyplněny kamenem, ze kterého je nyní vyskládáno molo. To je důležitý ekonomický i symbolický parametr návrhu.
Vlastní tvar plata vyhlídky je odvozen od dominantních směrů výhledů: Sněžka, Růžová hora, Černá hora, Liščí hora, Studniční hora, Luční hora. Kolmice na hlavní směry definují okraje plata. Hlavní směry jsou dále vyznačeny pásky v podlaze s doprovodným popisem směru.
Uprostřed rozšířené partie vyhlídky je osazena platforma s dřevěným vrcholem pro posezení.
Materiál podlahy je cortenový pororošt, kterým volně protéká voda, není tedy třeba řešit odvodnění plochy.

Vyhlídka na místě bývalé Obří boudy
KRNAP
2019
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top