Schwarzplan
Schwarzplan
půdorys 5NP
půdorys 5NP
půdorys 6NP
půdorys 6NP
střešní terasa
střešní terasa
řez blokem domů
řez blokem domů
řezy
řezy
řezy
řezy
pohled V
pohled V
pohled J
pohled J
pohled Z
pohled Z
Hmota nástavby má tvar jednoduchého kvádru bez ustupujících partií. Toto řešení je založeno na úzké půdorysné stopě, která podporuje maximální využití prostoru a také je opřeno o názor IPR, který vysloveně uvádí jako vhodnou hmotovou formu objekt bez ustupujících pater.
Výška nástavby byla snížena oproti předchozí studii o patro a byla srovnána s výškou přilehlé stěny, která je přibližně 7,5m nad úrovní první podlahy nástavby, což umožňuje vybudování nových dvou pater na stávajícím objektu. Výška střechy nové nástavby tak bude přibližně ve stejné úrovni jako terasa sousedního objektu a oproti převažující výškové hladině okolní zástavby bude nižší.
Prostory uvnitř nástavby budou přístupné po stávajícím vnitřním schodišti prodlouženém do nové části nad střechou a pomocí nového výtahu, který vznikne ve dvoře mimo půdorys domu. Vnější výtah s ocelovou konstrukcí umožní samostatný přístup do nově vzniklých administrativních prostor bez nutnosti narušení konstrukce a dispozice stávajícího objektu.
Uvnitř nástavby jsou navrženy open space kanceláře s vlastními hygienickými zařízeními pro každé patro. Na střeše je navržena pobytová terasa se vstupem ze společného schodiště.
Vnější vzhled fasády vychází z podoby dvorního křídla domu, na kterém je nástavba umístěna. Okna jsou navržena ve stejných šířkách a ve stejných osových pozicích jako současná okna. Fasáda je hladká, jednoduchá a barevně i strukturálně navazuje na původní fasádu.
Důležitým aspektem návrhu je racionalita ve funkci i vzhledu, jednoduchý čitelný vzhled se zdržuje ornamentálního či jinak „zkrášlujícího“ projevu.
hrubá podlažní plocha:
5.NP               172 m²
6.NP               171 m²
celkem             343 m² 
obestavěný prostor: 2743 m³

Nástavba domu v ul. Politických vězňů
Praha
2017 - současnost
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top