KONCEPT
Záměrem je, aby podoba cest byla co nejdecentnější, nenápadná. Materiál cest je místní kámen, vydlážděný do rovin, lemování je také kamenné. Od lanovky na vrchol schodiště je navržena rampa po levé straně schodiště. Rampa je se schodištěm propojena podestami. Schodiště ve velké míře zůstává nedotčené, jen lokálně upravené v místě rampy. Trasy nad schodištěm jsou voleny podle výhledových os: kaple, pomník, poštovna. Trasa se nejdříve dotýká současné rampy zpřístupňující terasu poštovny a dále vytváří lomenou stopu, která umožňuje přirozené spojení zájmových bodů a navázání na polské straně. Zpřístupněna je rovněž jižní vyhlídka.
VYHLÍDKY
Stávající kamenné podkovy vyhlídek jsou zachovány. Přístup k nim je upraven tak, že horní lem podkov tvoří patu vyhlídky. K vyhlídkám se již nebude tolik sestupovat. Podlaha vyhlídkového prostoru je navržena z pozinkovaných pororoštů na ocelových stojkách. Toto řešení umožňuje snadné překonání výšky i u jižní vyhlídky, která může být zakomponována do systému tras. Skála, která by bránila přístupu, bude částečně skrytá pod podlahou. Po zvednutí podlah na horní hranu podkov budou vyhlídky doplněny o nová zábradlí. Ta jsou navržena skleněná, elegantně prohnutá podle tvaru podkov. Popis výhledů bude proveden po obvodě na kovovém lemu na podlaze podél zábradlí.
MATERIÁLY A BAREVNOST
Cesty jsou vydlážděné z místně používaného kamene, povrch je vyrovnán do té míry, aby umožnil pohyb koleček kočárků a vozíků. Trasy jsou srovnané tak, aby měly minimální příčný sklon. Jsou ohraničeny kamennými obrubníky, které jsou zapuštěné do terénu, a v šikmém svahu je viditelná pouze vnitřní horní plocha obrubníku.
Všechny ocelové prvky jsou pozinkované, vzhledově i materiálově jsou příbuzné prvkům na poštovně a nově instalovaným zábradlím.
ZÁBRADLÍ
Kromě skleněného zábradlí na vyhlídkách se počítá s osazením ocelových pozinkovaných sloupků s dvojicí řetězových zábran. Jedná se o typ, který v současné době nahrazuje původní zábradlí z kůlů.
MOBILIÁŘ
Lavičky - předpokládáme náhradu laviček z kmenů stromů za typ, který je logicky srovnatelný s novým typem zábradlí. Může jít o ocelové podnože s dřevěnými sedacími plochami.
Platformy – návrh je ještě doplněn o dvě platformy umístěné v lomových místech tras. Ty slouží pro posezení, poležení, odpočinek, piknik na vrcholu. Konstrukčně se jedná o stejnou formu jako lavičky.
TECHNOLOGIE A MONTÁŽ
Ve velké většině se jedná o suché procesy. Betonové prvky jsou navrženy pouze pro vyztužení podkov vyhlídek a vytvoření základu pro osazení zábradlí. Podlahy vyhlídek z pororoštů stojí na nosné osnově podepřené sloupky (obojí též ocelové pozinkované). Sloupky jediné budou zabetonované do kapes v podkladu. Úprava podkladu tras a rampy bude případně provedena vápennou stabilizací. Nepředpokládá se zakládání a vytváření pevného profilu pod terénem.
BEZBARIÉROVOST
Vymezené území i povaha místa vylučují bezbariérový přístup podle požadavků na bezbariérové užívání staveb. Návrh je usnadněním přístupu vrcholu hory bez vazby na příslušnou vyhlášku.
NÁROKY NA ÚDRŽBU
Stavba je koncipována jako v zásadě bezúdržbová. Kovové prvky jsou zinkované a nevyžadují obnovování nátěru. Kamenné cesty umožňují vsakování, není třeba udržovat odvodňování z ploch. Dřevěné lavičky jsou tvořené z ohraněných kmenů s životností mnoha desítek let.

Zpřístupnění vrcholového plata Sněžky
KRNAP
2016 - současnost
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top