obývací pokoj
obývací pokoj
vstupní hala
vstupní hala
jídelna
jídelna
schwazplan
schwazplan
pohled z ulice
pohled z ulice
pohled ze dvora
pohled ze dvora
3. NP
3. NP
4. NP
4. NP
střecha
střecha
řez AA'
řez AA'
řez BB'
řez BB'
řez CC'
řez CC'
Koncepční řešení
Hodnota domu spočívá v pozici nad městem a pěkných výhledech do pražské kotliny.
Dům byl poškozen předchozími úpravami (vnější schodiště, obloukový krov na polovině střechy, výměna oken za plastové a další). Při současných úpravách mají být revidovány tyto zásahy a domu navrácen charakter.
Na základě restaurátorského průzkumu je navržen návrat k původní tmavé barevnosti. Navržena je rovněž výměna plastových oken a osazení kvalitními truhlářskými s dobovou profilací.
Kvalitní současné bydlení v požadovaném rozsahu není možné provést v objemu současné střechy - je navržena nástavba, kde je možné mít potřebné světlé výšky i potřebný půdorysný rozměr.
Nyní je v podkroví bydlení na dvou úrovních (3. a 4. NP). Toto zůstane zachováno a bude umožněn výstup na střechu, kde bude vyhlídková terasa.
Půdorysné řešení nástavby má terasový charakter a odpovídá místním úpravám (například na sousedním domě č.o. 35 nebo na protější vile č.o. 36). terasy nástavby přímo pozičně navazují na linie sousedního domu č.o. 35.
Pro přechod mezi restaurátorsky opravenou fasádou a novým tvarem s novým tvaroslovím byla zvolena korunní římsa, která tvoří přirozený předěl mezi fasádou a střechou. Nadezdívka římsy s malými okénky do půdního prostoru bude nahrazena novými konstrukcemi.
Venkovní schodiště na dvoře je odstraněno a nahrazeno výtahovou kabinou bez výtahové šachty.
Vstup do mezonetového bytu je po domovním schodišti na jeho nejnižší úroveň nebo výtahem do mezipatra mezonetu.
Vnitřní prostor je výškově diferencovaný, obsahuje převýšené i snížené prostory.
Fasády nové části jsou barevně sjednoceny s obnovenou původní barevností staré části domu. Jako povrchový materiál fasád bude použita omítka, tmavý plechový obklad a v rozsahu 3.np a zábradlí lamelový ocelový plášť ve sjednocené barevnosti.

Bytový dům Libeň
Praha, Libeň
studie 2015
autoři: Martin Řežábek, Eva Štouračová

You may also like

Back to Top