přízemí
přízemí
řez
řez
řez
řez
řez
řez
pohled
pohled
pohled
pohled
pohled
pohled
Zadání
Návrh pavilonu pro hudební aktivity syna Honzy, který se živí jako profesionální hudebník. Nová stavba na pozemku, spojená s  rodinným domem střechou. Funkčně má jít o doplněk k  bydlení – přijímání hudebníků mimo soukromé prostory RD, hudební produkce v  odhlučněném prostředí. Nepůjde o druhý dům pro bydlení. Požadavkem investora je vytvořit takovou stavbu, která bude co nejnižší, zapadne do zahrady, splyne s  ní. Předpokládaným materiálem stavby je dřevo pro část obrácenou směrem do zahrady a omítané zdivo pro část navazující na zeď oddělující pozemky. V  objektu se mají dále umístit skladové prostory.
Urbanismus
Pozemek je podle ÚPn umístěn v  ploše OB-A. Jedná se novou souvislou zástavbu rodinnými domy a dvojdomy na hranici staré zástavby. Rodinné domy jsou umístěné při komunikacích s  odstupem asi 6m. Jsou dvoupodlažní, přičemž druhé podlaží je podkrovní. Pozemky rodinných domů jsou standardně využívány doplňkovými funkcemi pro bydlení (parkové úpravy zahrad, často s  bazény, altány, garáže, pergoly a podobně).
V  současné době je zažádáno o změnu územního plánu, na základě které by bylo možné stavbu na pozemek umístit.
Pozice pavilonu vychází z  podrobného zkoumání možných umístění na pozemku, kdy bylo uvažováno se zcela samostatným objektem hlouběji v  zahradě, s  objektem stojícím v  celém svém půdorysu na zpevněné ploše v  přední části pozemku a s  několika mezilehlými variantami.
Architektura
Pavilon je složen ze  dvou hmot, které se dotýkají na hranici určené zahradní fasádou rodinného domu. Hmota obrácená k  ulici je zděná s  plochou zatravněnou střechou a navazující betonovou střěchou, která kryje prostor před vstupem. Tato betonová střecha má obdélníkový prostup nad záhonem, ve kterém jsou zasazeny vysoké rostliny vytvářející rozhraní mezi průchodem a vstupem do nového objektu. Zděná část je při pohledu od branky zkosená, aby zúžení kolem arkýře rodinného domu bylo co nejmenší. Před vstupem je pergola, která opticky propojuje dělicí zeď s  domem. Hmotu do zahrady tvoří jednoduchá dřevostavba s  pultovou střechou spádovanou k plotu. Fasáda dřevěné části je obložena latěmi, které mají natírané pouze čelní plochy. Tato úprava zdůrazňuje plasticitu opláštění. Fasáda je dále popnuta popínavou zelení.
Vnitřek stavby je prostorově jednoduchý, přizpůsobený tomu, že v  objektu se bude pohybovat nevidomý člověk. Barevnost je redukována. Uplatňuje se přirozený povrch dřevěných panelů natřený transparentním nátěrem a jako doplňující barva pro některé interiérové prvky byla zvolena bílá.
Bílá barva je určena rovněž oknům a omítce zděné části. Bílá barva výtvarně navazuje na barevné pojednání stojících domů, které mají bílé omítky a také bíle natírané dřevěné prvky (pergoly, podbití přesahů střechy). Okna jsou dělená na menší tabule a bez parapetů. Ve stejném rastru jako okna je navržena i struktura opláštění.
Dispozice pavilonu
Vstupní zádveří je rozcestím pro vstup do místnosti, kde je hudební zkušebna a do přijímací místnosti s  malým barem a stolem. Mezi oběma místnostmi je sociální zázemí domu.
Bilanční údaje
zastavěná plocha: 60,5 m²
Obestavěný prostor: 166,6 m³

Hudební pavilon
Praha
2014
autoři: Martin Řežábek, Klára Filaunová

You may also like

Back to Top