půdorys
půdorys
řez
řez
boční pohled
boční pohled
čelní pohled
čelní pohled
MATKALLA
= na ceste (fin)
Mobilní sauna a koupací sud
Má sloužit na pronájem, zdvojená funkce sauny a koupání má za cíl rozšířit okruh potenciálních klientů. Má vzniknout jednoduchý snadno identifikovatelný design, který kvalitou převyšuje nabídku na trhu.
Koncepce
V první fázi byly představeny varianty s odlišnými estetickými projevy a vybrána byla varianta s průhledným opláštěním a převislou střechou v zadní části.
Silueta nástavby při pohledu zezadu (tak jak bude většinou vnímána za jízdy) má tvar archetypálního dětského domečku se sedlovou střechou. Přesah střechy je označen červeným praporkem, jak podle předpisů má být přesahující náklad.
Pracuje se se symbolem něčeho důvěrně podprahově známého a hravým dynamickým motivem praporku.
Hmota nástavby je navržena s ohledem na aerodynamiku, střecha je skloněna ve směru jízdy.
Čelní stěna je plná, déšť a vítr při jízdě neproniká dovnitř. Zadní stěna je také plná, odolná vůči zpětnému víru.

Mobilní sauna
2019
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top