schwarzplan
schwarzplan
Návrh předpokládá realizaci ve dvou etapách (funkčních částech)
Jedná se o:
1. zahradu vodárny za oplocením
2. veřejný prostor křížení ulic
(předpokládá se financování se zapojením soukromého investora, který bude stavět administrativní budovu Beryl.
ZAHRADA
Okolí vodárenské věže tvoří zahrada založená na fragmentech ovocného sadu.
Zahrada je místem pro odpočinek, klidovou oázou s přírodním charakterem.
Prostor mezi domkem správce, vodárenskou věží a strojovnou je upraven jako mlatová plocha a je doplněn pódiem pro pořádání kulturních setkání. Pod pódiem je sklad zahradního nábytku.
Uprostřed plochy stojí vzrostlý topol, který ponecháváme na dožití. Později ustoupí výhledu na vodárenskou věž, která se stane jasnou kompoziční dominantou.
Platová plocha bude sloužit pro posezení na židlích před kavárnou a pódiem.
Zahrada bude pobytová s volným přístupem na trávu. Návštěvníci zde najdou místo pro piknik.
V západní části zahrady před vstupem do podzemní části je vodní prvek – kruhová nádrž – obklopena prstencem buků. To je velmi pěkné místo, ale nádrž je v dezolátním stavu a musí být opravena.
V blízkosti nádrže je garáž, kterou navrhujeme zbourat a místo uvolnit ve prospěch zeleně.
VEŘEJNÝ PROSTOR KŘÍŽENÍ ULIC
Návrh je založen na myšlence přeměnit neuspořádaný prostor v pobytově příjemné místo s posezením kolem fontány. S tím souvisí úprava dopravy v klidu, kdy nalézáme vhodná místa mimo křížení ulic, abychom samotné křížení mohli od aut uvolnit a přeměnit na malé náměstí s výhledem na vodárenskou věž.
Prostor křížení ulic navrhujeme výškově sjednotit, čímž se posílí vazba se související sadovou zahradou. Na vyvýšenou úroveň vedou nájezdové prahy, za kterými jsou po celém obvodě přechody pro chodce. S výjimkou vjezdu do sadové zahrady, který nevnímáme jako komunikaci, která musí být opatřená přechodem.
Na vnitřním oblouku křížení vzniká rozšířená plocha, kam umisťujeme fontánu, lavičky a stromořadí. Plocha je výtvarně upravena s odkazem na Kotěrovo dílo v zahradě.

Revitalizace areálu u Michelské vodárenské věže
Praha
2018
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top