vstup
vstup
atrium
atrium
vstupní prostory domu
vstupní prostory domu
jídelna s kuchyní
jídelna s kuchyní
kuchyn
kuchyn
převýšený obytný prostor
převýšený obytný prostor
galerie v patře
galerie v patře
ext
ext
schwarzplan
schwarzplan
situace
situace
půdorysy
půdorysy
půdorysy
půdorysy
řez AA'
řez AA'
řez BB'
řez BB'
řez CC'
řez CC'
pohled S
pohled S
pohled J
pohled J
pohled Z
pohled Z
pohled V
pohled V
Koncepce
Pobytová plocha zahrady je navržena mezi vilou a vzrostlými stromy (navíc na osluněné jižní straně), stavba je (stejně jako sousední domy) umístěná na pozemku dále od silnice.
Pobyt na zahradě je zásadní pro životní styl klienta. Aby zahradu neokupovala auta, je parkování řešeno v rámci podzemního podlaží přes vjezdovou rampu krytou trávníkem.
Zeleň na stavebních konstrukcích vytváří protiváhu zeleni stromů. Plot směrem k silnici je skrytý za clonou habrů a zahrada opticky přechází do zadního plánu lesa.
Návrh vily je předurčen zmíněnými kvalitami a vazbami.
To se projevuje ve velikosti a pozicích oken, ve výhledech, v zatravněném atriu s vysazeným dubem i v používaných materiálech, kdy dlažba je navržená z lokální břidlice, na zahradě i v domě jsou uvažovány rostliny a stromy přítomné v přírodním parku. Jedná se především o habry, duby a traviny.
Dub bude jedním z hlavním pohledových materiálů interiéru.
Zábradlí terasy má přes celou šířku vestavný květináč, který umožní osázení visící zelení. Stejný prvek je použit i u lemu vjezdové rampy.
Hmotové řešení
Navržena vila má podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží bez podkroví. Hmota horního patra ustupuje, terasa je navržena na slunné i stinné straně. 
Zastřešení je plochými střechami ve dvou úrovních. Půdorysně má vila tvar H, kdy přední nika slouží jako zastřešené závětří a zadní je zatravněné atrium, jehož zahrada se tak dostává do interiéru vily.
Provozní řešení
Provozně je vila koncipována jako dvoupodlažní pobytová plocha. Patra se prostorově prolínají v převýšeném prostoru nad obývacím pokojem.
V přízemí jsou umístěné denní místnosti a pracovna. Důležité v organizaci provozu je schodiště umístěné v centrální pozici. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj jsou volně propojeny a v jejich těžišti je umístěno průhledové krbové těleso, které pomáhá diferencovat odlišné provozní aspekty jednotlivých místností. Všechny místnosti jsou bohatě proskleny, okna na jižní straně jsou skryta pod přesahy.
V patře je galerie a ložnice s přístupem na terasy. Část galerie je možné využívat jako hlediště při projekci na stěnu nad oknem v převýšené částí obývacího pokoje.
V podzemním podlaží jsou nepobytové místnosti: sklady, technické zázemí a parkování.
Základní bilanční údaje:
plocha pozemku                                                  1088m²
zastavená plocha (vůči zahradě)                        237m²
zastavená plocha včetně podzemní části         375m²
obestavěný prostor     nadzemní části              1220m³
obestavěný prostor podzemní části                  1400m³

Vila v Křeslicích
Křeslice
studie 2022
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková
vizualizace: Petr Vrba

You may also like

Back to Top