schwarzplan
schwarzplan
situace
situace
suterén
suterén
1. NP
1. NP
2. NP
2. NP
3. NP
3. NP
4. NP
4. NP
řez
řez
současný stav
současný stav
pohled z ulice
pohled z ulice
pohled na vstup
pohled na vstup
pohled ze zahrady
pohled ze zahrady
pohled od parkování
pohled od parkování
STAVBA – SOUČASNÝ STAV
Budova staré pošty je stavba o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích a půdě.
Střecha je mansardová, byty na třetím nadzemním podlaží mají ustupující půdorysy a okna vedoucí do příkré části střechy.
Slohově se jedná o historizující stavbu s tradičním tvaroslovím. Zdobné prvky na fasádách jsou často poškozené (falešný omítkový sokl s kamenným vzhledem, balustrády balkonů, segmentová okna).
V domě je nyní 6 bytů v druhém a třetím nadzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží, kde dříve bývala pošta, jsou dva samostatné nebytové prostory.
V podzemním podlaží jsou také dva nebytové prostory a dále technické místnosti a sklepy.
Stavba má z jihozápadní strany přístavbu z pozdější doby s terasou přístupnou z bytu ve třetím nadzemním podlaží.
Okna v některých bytech jsou vyměněna za plastová, segmentová okna v mansardě jsou nahrazena obdélnými.
Celkový stav domu stavebně nevykazuje poruchy, ale byty jsou vybydlené s nulovou hodnotou vnitřního vybavení.
STAVBA - ZADÁNÍ
Objekt má být přestavěn tak, aby vzniklo více bytů, ideálně čtyři na patře a dva v nástavbě, která nahradí mansardu.
Mají se redukovat problematická místa vyžadující údržbu (balkony, terasy), dům se má dále očistit od dekorativních prvků a má být zrušena mansardová střecha včetně korunní římsy.
STAVBA – NÁVRH
Základním parametrům zadání se podařilo dostát. Vzniká čtrnáct bytů v nadzemních podlažích a dva ateliéry v podzemním podlaží.
Stavba má na úrovni půdy čtvrté nadzemní podlaží, které je zastřešené nepravidelnou sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžně s ulicí. Větší sklon střechy vede k ulici a v této části střechy je navržen podélný vikýř. Od hřebene směrem do zahrady je sklon střechy mírný.
Pozice okenních otvorů byly ve velké míře zachovány, v některých místem byla malá okna zazděna, protože úpravou dispozic ztratila smysl. V nově nastavované části vznikají okna nová. Jeden z podkrovních bytů má přístup na terasu.
Čelní vchod do pošty pozbyl smysl. Po pokusech ho použít pro přístup ke schodišti a zjištění následných dispozičních komplikací, jsme se rozhodli ho zcela zrušit a používat současný boční vstup.
Po odstranění zdobných prvků, římsy, soklu (mimo jiné z důvodu zateplení) a starých oken zbylo z fasád torzo, které oblékáme do moderních šatů. Sjednocuje se vzhled oken a upravuje jejich rozmístění, aby se potlačil tradiční výraz, který nemůže být zachován. Záměrem je zamezit pocitu „oslepení“ historické stavby. Při takto radikální změně je potřeba hledat nový výraz, který bude plnohodnotně navazovat na předchozí slohovou fázi.
Střecha je navržena plechová v šedém odstínu, omítka má rovněž šedou barvu ve světlejším odstínu. Okna a dveře jsou tmavě šedá.

Přestavba staré pošty
Praha Krč
2017 - současnost
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top