schwarzplan
schwarzplan
situace
situace
přízemí
přízemí
1. patro
1. patro
2. patro
2. patro
střecha
střecha
suterén
suterén
řezy
řezy
řez
řez
pohledy
pohledy
pohledy
pohledy
technické schéma
technické schéma
Nízká elegantní stavba, jejíž dlouhá křídla o třech nadzemních podlažích připomínají klády položené v lese. Tato asociace je podpořena použitým přírodním dřevěným obkladem a jemným tvarováním jádrové části klád, která eliminuje úběžníkovou nekonečnost komunikací a vytváří plastické tvarování vnitřního prostoru. Ve středu hmot proudí zaměstnanci jako životodárná míza kmenů.
Samostatně stojí restaurace, provozovatelná nezávisle na administrativní budově.
Před budovou zůstane proporčně přiměřený předprostor s parkovou úpravou bez zaparkovaných vozidel.
Obestavěný prostor: 64 750 m³
Zastavěná plocha: 2300 m²
Zastavěná plocha: 4198 m²

Administrativní centrum LESŮ ČR v Hradci Králové
Hradec Králové
2017
autoři: Martin Řežábek, Eva Řežábková

You may also like

Back to Top