situace širší vztahy
situace širší vztahy
situace
situace
parter
parter
1. pp
1. pp
KONCEPT
Území parku Háječek má velkou historickou a urbanistickou hodnotu. V minulosti nebylo výrazně zdegradováno. Jeho poloha je jedinečná, napojení na centrum města a systém zeleně je plně fukční. Revitalizace nevyžaduje mnoho zásahů a nákladů. Park potřebuje vytvoření nadčasového prostoru, který vnese nové impulsy do volnočasových aktivit obyvatel Českých Budějovic.
Návrh staví na čtyřech principech :
Vyčištění území od nevyhovujících budov, bariér, komunikací, vegetace.
Objekt stávajícího kina nevyhovuje kapacitně, objekt mateřské školy svou funkcí. Oba svou polohou v samém centru brání vytvoření celistvého prostoru parku, který by vizuálně i fyzicky komunikoval s městem, proto s nimi návrh neuvažuje. školka může být alternativně umístěna do jižního cípu řešeného území. Objekt planetária, altán a kašna jsou svou funkcí, architektonickou hodnotou a polohou přínosem a budou zachovány. Historická krumlovská alej zůstane páteří parku.
Vložení objektu kina a manéže.
Zadaný program multifunkčního sálu s vybaveností je pro místo vhodný a žádoucí. Přidanou hodnotou návrhu je exteriérová manéž, která možnostmi svého využití vnáší do veřejného prostoru život a stává se permanentním atraktorem. Tvarosloví je měkké, reaguje na řeku. Kontrastní je tvrdá, ale hravá mřížka zastřešení kina.
Modelace terénu, nová síť komunikací, povrchy, vegetace.
Na stávající Krumlovskou alej návrh navazuje novými cestami do manéže a na opačnou stanu ke špici, která je zpřístupněna novou vyhlídkovou trasou podél vody. Hierarchie zpevněných ploch je definována rozdílnými povrchy /asfalt, pískovec, mlat/. Charakter vegetace bude zachován, park bude revitalizován. Střecha objektu kina je navržena zelená.
Vybavení parku a manéže.
K odpočinku lze využít pobytové schodiště manéže. Pevně instalované sezení jsou koncentrovány u altánu, v manéži a podél vody. To je doplněno možností volně rozmístitelných křesel. V manéži je umístěno pódium, dětské hřiště, pikniková zóna, pétanque. Intenzivně je osvětlena jen alej, manéž a střešní struktura kina. Ostatní prostory parku sekundárně.

Háječek
České Budějovice
2013
autoři: Martin Řežábek, Pavel Táborský


You may also like

Back to Top