turistické informační centrum
turistické informační centrum
expozice
expozice
expozice
expozice
zadní dvůr - betlém+komerční část
zadní dvůr - betlém+komerční část
schwarzplan
schwarzplan
situace
situace
půdorys přízemí
půdorys přízemí
půdorys 1. patro
půdorys 1. patro
Soutěžní návrh architektonického a projektového řešení Domu č. p. 48 – Stará lékárna v Sušici 
Co největší zpřístupnění veřejnosti jako výraz služby města občanům.
Důležitým aspektem návrhu je efektivní využití objektu. Výnosy s pronájmů pomohou financovat chod expozice v takovém rozsahu, aby nebylo třeba vybírat vstupné za prohlídku.
Expozice, z velké části založená na rozšířené realitě, bude průběžně proměňována a obohacována.
Zvědavost, co nového rozšířená realita přinese, bude lákat k opakovaným návštěvám. Vznikne místo, kam se lidé budou rádi vracet.
Expozice ale není založena jen na moderních technologiích. V jedné z místností bude praktická ukázka rýžování zlata, návštěvníci si budou moci odnést jako suvenýr vyrýžované „zlaté“ valounky.
Část expozice se bude věnovat česko-německé problematice, vylidňování pohraničí a zániku vesnic. Cílem je propojit oba národy prostřednictvím sdílené historie a kulturní blízkosti.
Betlém je umístěn v nové přístavbě, která dotváří krajinu zadního dvoru.
Mimo expozici navrhujeme nájemní prostory pro různé zájmové kroužky se zaměřením na tradiční řemesla.
Stodoly a zadní dvůr jsou užívány komerčně jako kulturní scéna a restaurace.
V létě bude dvůr využíván jako klidné zahradní posezení. V zimě zde mohou probíhat vánoční trhy, mohou zde být živé ovce, betlém v přístavbě se stane součástí vánoční scenérie, v pozadí je vidět věž kostela.

Stará lékárna v Sušici 
3. místo v soutěži: DŮM Č. P. 48 – STARÁ LÉKÁRNA, SUŠICE
2018
autoři: Martin Řežábek, Eva Štouračová

You may also like

Back to Top