situace
situace
funkční schéma
funkční schéma
dopravní schéma
dopravní schéma
Návrh revitalizace náměstí těží z charakteru Řevnic – letoviska, jenž je bránou do Brdských hřebenů. Krásy okolní krajiny jsou do náměstí promítnuty v podobě pahorků, zatravněných nebo porostlých nízkou květenou. Brdy jsou rozmístěné tak, aby umožňovaly konání městských slavností a trhů. Protipólem otevřeného prostranství je háj na mlatovém podkladu. Návštěvník Řevnic má možnost volného a bezpečného pohybu po náměstí, odpočinku ve stinném háji nebo pozorování okolí z deseti „brdských osmistovek“. Důležitými elementy návrhu jsou kašna, pomník obětem války v nové moderní podobě a kaštan s rozcestníkem, rostoucí z největší pahorku. Doprava je zredukována, přednost mají pěší. Náměstí je vydlážděno lokálním nepravidelně lámaným šedohnědým drabovským křemenecem, navazující komunikace jsou vydlážděné žulovými kostkami.

Náměstí Jiřího z Poděbrad
Řevnice
2015
autoři: Martin Řežábek, Eva Štouračová

You may also like

Back to Top