schwarzplan
schwarzplan
situace
situace
1. NP
1. NP
půdorys, řez
půdorys, řez
řez
řez
Pozemek pro stavbu parkovacího domu má plochu 1085m2 a pro svůj nepravidelný tvar je využitelný sotva ze 3/4. To je velice málo na standardní řešení, protože hmota budovy by byla z podstatné části zaplněna rampami a komunikacemi.
Z těchto důvodů bylo vybráno řešení s automatickým zakládáním vozidel. To umožňuje obalit jen objem vozidel, ne i vše okolo. Vzniká úspornější stavba.
Nejde však jen o úsporu místa. Automatické parkovací systémy jsou vhodné i tím, že mají nižší nároky na osvětlení, požárně bezpečnostní řešení a auta v objektu neprodukují exhalace. Objekty jsou v případě potřeby snadno demontovatelné a recyklovatelné. Zároveň šetří čas při parkování a zamezují odcizení nebo poškození vozidla. Proto jsou jako ekologické stavby podporovány dotacemi z EU až do výše 80%.
Pozemek leží přibližně v ose Balbínovy ulice, vedoucí kolem Černé věže a kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce. Tato osa je v návrhu protažena lávkou spojující parkovací dům s hranou opevnění historického centra. Průchod k náměstí je předpokládán pasáží přes poslední dům ve Vančurově ulici, který patří městu. Toto propojení oživí přilehlou oblast a pomůže ji kultivovat.
Vlastní stavba parkovacího domu je rozdělená na dva objekty, což dovoluje snížit pocitovou objemnost návrhu. Mezi domy profukuje vítr, parter má parkovou úpravu, je osázen zelení. Menší budova navazuje na sousední řadu domů, kterou jen lehce převyšuje. Vyšší budova je více solitérní a tvoří výrazný orientační prvek. Jde o novou dominantu, maják pro přijíždějící, pomyslnou bránu do města.
Je to sousoší dvou abstraktních těles se symbolickými významy. Menší hranol je ze dřeva, je to Šumava, tradice, stabilita, prkna budou stárnout, stanou se z nich stříbrné lamely. Větší hranol je průsvitný, ne však průhledný, je tajemný jako ranní mlha, je subtilní, křehký, když prší, tak zmizí mezi kapkami deště. Když je uvnitř volno, prosvítá zelenkavě, když je plno, znachoví.
Tenká nit lávky je doplňkem kompozice, snese se přes silnici a stočí se mezi hranoly k zemi. Je to stužka, mašle kolem květiny, akcent, zlatá makovice na městském znaku. Z provozního hlediska však není zapotřebí a stavba dobře funguje i bez ní.
Konstrukčně jde o ocelové stavby na betonovém soklu, který sahá do výšky dvou pater. Stavby jsou pouze nadzemní s jednoduchým založením a eliminací zemních prací. Každá věž má jinou skladovací výšku pro vozidla. Do dřevěné se vejdou auta s výškou do 2,2m, tedy i terénní a pracovní vyšší vozy. Kapacita věže je 20 aut.
Skleněná věž pojme 52 vozů v 13 patrech při celkové výšce pouhých 26,8m nad silnicí.
Celková kapacita je 72 automobilů při kubatuře cca 4250m3. Při požadavku vyššího počtu parkovacích míst je možné věže přiměřeně zvýšit. Zastavěná plocha každé věže je 96m2, to umožňuje dosáhnout jen 17% zastavěnosti pozemku, zbytek je pouze příjezdová cesta, trávník, keře a stromy.

Parkovací dům v Klatovech
2. místo v soutěži Parkovací dům v Klatovech
2009
autoři: Martin Řežábek, Tomáš Kocourek, Daniel Novák, Simona Ledvinková

You may also like

Back to Top