situace širších vztahů
situace širších vztahů
trasy expozicí
trasy expozicí
situace
situace
řezy
řezy
podzemní část
podzemní část
vodní hospodářství
vodní hospodářství
Ačkoliv obýváme jeden svět, člověk, lední medvěd, tuleň a kajka mořská nejsou kamarádi, kteří spolu zasednou ke stolu. Snaha toto skrýt je falešná.
Domníváme se, že právě přiznání odlišností našich světů je klíčem k úspěšné podobě expozičního celku. Napětí mezi zobrazenými světy nám umožňuje uvědomovat si pravdu a stává se předpokladem pro pochopení skutečnosti: že lední medvěd není plyšák na hraní, ale skutečně nebezpečná šelma.
Nepohráváme si s kýčovitou iluzí, že jsme sami uprostřed pozorované krajiny. Jsme tu za lidi, hrdi a současně plni respektu ke zvířatům, které jsme přišli lépe poznat. Jsme ve svém světě, definovaném architekturou bez filmových kamufláží, abychom mohli nahlédnout do světa zvířat, zhmotněném v krajinných fragmentech – jejich přirozených životních prostředí.
Při začlenění staveb do expozičního celku máme na mysli motto provozovatele, že vhodná stavba je ta, která není vidět, ale současně máme na mysli i pravdivost a upřímnost návrhu, což nám umožňuje v jemných náznacích stavby přiznat.

Expozice Arktidy – lední medvědi
2. místo v soutěži: Expozice Arktidy – lední medvědi
2017
autoři: Martin Řežábek, Eva Štouračová

You may also like

Back to Top