created by dji camera
created by dji camera
situace širší vztahy
situace širší vztahy
půdorys 1NP
půdorys 1NP
půdorys 2NP
půdorys 2NP
půdorys 3NP
půdorys 3NP
půdorys 1PP
půdorys 1PP
podélný řez
podélný řez
příčný řez
příčný řez
pohled S ulička
pohled S ulička
V pohled náměstí
V pohled náměstí
Z pohled ze dvora
Z pohled ze dvora
funkční rozdělení
funkční rozdělení
Cílem projektu je vytvořit nejen stavbu, ale i veřejný prostor, který se, spolu se
Spolkovým domem, stane rámcem pro širokou škálu společenských, sportovních a
kulturních událostí.
Spolkový dům zprostředkovává otevřené propojení mezi náměstím a kinem,
respektive mateřskou školkou. Toto propojení má formu ulice pro pěší. Půdorysná
stopa stavby doplňuje historickou urbanistickou strukturu: hlavní objem do náměstí
je doplněn o podélný trakt se sálem. Hmotově Spolkový dům na jedné straně
navazuje na sousední domy, na druhé straně svým akcentovaným nárožím dává
najevo svoji veřejnou funkci a zároveň zdůrazňuje novou ulici. Jeho forma je
pokorná, ale i sebevědomá a současná.

Spolkový dům 
Velešín
2021
autoři návrhu: Martin Řežábek, Pavel Táborský, Ondřej Hilský

You may also like

Back to Top