Návrh revitalizace náměstí je založen na vytvoření volně přístupné venkovní expoziční plochy. Návrh odkazuje k historické a kulturní hodnotě města. Posiluje nekomerční dimenzi života a zdůrazňuje význam města v regionu. Volný městký nábytek rozprostřený po ploše představuje nástroj adopce veřejného prostoru a umožňuje identifikaci s místem. Doprava je zredukována a parkoviště odsunuto z náměstí. Dominantní je pěší způsob pohybu. Zeleň je přítomna formou protilehlých stromořadí, které odcloňují nevhodné architektonické zásahy v jižní a severní frontě náměstí. Nově je navržena fontánka s pitnou vodou, abstraktní sousoší Přemyslovců a drobný mobiliář. Dlažba náměstí v centrální části je z dochovalého tmavého štípaného čediče, po obvodě jsou chodníky z velkých žulových šablon.

Náměstí Přemyslovců v Nymburce
Nymburk
2015
autoři:  Martin Řežábek, Eva Štouračová​, Hana Tihonová

You may also like

Back to Top