Koncept
Krása je ukrytá především ve významu, poselství, příčině. Až druhotně v estetice objektu.
Významem je účast obyvatel Děčína vyjádřena ve způsobu, jakým pomník vzniká.
Navrhuji poskládání pomníku z fragmentů (kusů kamenů, cihel, tašek přivezených z opuštěných staveb) darovaných a donesených děčínskými občany.
Tyto fragmenty dnes běžně považované za bezcenné - představují úlomky lidských osudů. Nejsou průmyslovým produktem ale nositelem historie. Jejich užití na stavbě je promění v cennosti, zhmotnění lidské vůle, odhodlání a splněného snu.
Takový způsob sebrání materiálu stojí vědomě v přímém kontrastu se stavební komercí a snadnou dostupností běžného stavebního materiálu.
Vyšší obtížnost a přímá fyzická účast mnoha lidí, je součástí splaceného dluhu, které k pohřbeným máme.
Nebe je místo, ke kterému směřuje životní osa středověkého křesťanského člověka.
Proto motivem pomníku je otvor do nebe. Pomník sám tvoří konstrukci tohoto otvoru.
Otvor je nechráněný, vytváří propojení mezi makrokosmem (velkým nebeským světem) a mikrokosmem věřícího člověka. Při hvězdné obloze nejlépe cítíme duchovní dimenzi vztahu (víra v moc hvězd nad osudem lidí). Stejně důležitý je ale i syrový zážitek při dešti nebo sněhu odkazující na složitost doby 13. a 14. století.
Urbanismus – kompozice
Pomník je orientován ve smyslu světových stran stejně tak jako kaple, kostel. A stejně jako hrob. Jednoduchá čtvercová stavba s jednou stěnou protaženou k cestě. Zde je umístěn nápis, na pozadí předprostoru pomníku. V průsečíku osy kříže a hrany sousedního kolumbária je umístěna do země zapuštěná váza.
Tělo pomníku je převýšené, aby zakrývalo vstupy na toalety obřadní síně, které jsou přímo za pomníkem.
Okolí pomníku s výjimkou předprostoru – místa, kde je možné malé schromáždění – je osázeno stálezelenými keři se sněhově bílými květy Magnolia Stellata, rostlin nejen krásných, ale také se silným symbolickým rozměrem.
Vodicí stěna je otočená ke směru příchodu, zakrývá pohled dále za pomník a vytváří komorní rozměr pomníku.
Architektura
Je zvolena forma, která má charakter abstrahované stavby, kaple. Intimita prostoru je zdůrazněna úzkým průchodem, který nedovoluje volně korzovat dovnitř a ven, ale být vně nebo uvnitř.
Forma vytváří ochrannou bariéru. Ochranu nejen vůči bezprostřednímu okolí, ale rovněž symbolickou před jiným rytmem doby. Je zde ticho, samota, prostor ke kontemplaci. Do vnitřního prostoru dopadá světlo převážně ze shora, automaticky zvedáme hlavu k nebi.
Světlo, které klesá po zdech, zdůrazňuje syrovost, hrubost a opravdovost materiálu.
Spojovacím prvkem středověké společnosti byla křesťanská víra. Proto je do stavby zakomponován kříž. Užití kříže má technickou i symbolickou rovinu. Vyztužuje konstrukci a spoluvytváří vstupní portu, její kladí. Dále odkazuje na samozřejmou přítomnost kříže v životě. Kříž nestojí samostatně, vymezeně. Je v pozici bezprostředního fyzického kontaktu, dotýkáme se ho při průchodu dovnitř i ven.
Panna Marie (Regina Coeli) – patronka města je v díle přítomná prostřednictvím abstrahované stříbrné koruny jako lemu konstrukce. Rámu nebeské scenérie.
Materiál
Život doby pohřbených měšťanů nebyl materiálně bohatý, tomu odpovídá výběr materiálu a jeho užití. Žádné naleštěné žuly, žádná exhibice současnými možnostmi a pokrokem. Jednoduchost, skromnost, pokora.
Materiál pro vyzdívání budou tvořit částečně čedičové valouny získané z Ploučnice – totožné stáří s nálezy na Mariánské louce, částečně darované fragmenty staveb.
Zdivo je doplněno kovem koruny, která se třpytí na vrcholu.
A dřevem kříže.
Barevnost
Zdivo bez omítky má přirozenou barevnost použitého materiálu.
Dřevo kříže má patinu, tmavé zbarvení získané časem, ne nátěrem. Jedná se o staré trámy vztyčené k novému úkolu.
Nápis bude vyveden na stěně před kaplí, barevnost nápisu bude navazovat na gotický odkaz. Pro latinskou část (oficiální jazyk církve) bude použito zlato jako hierarchicky nejvyšší kvalita. Česká a německá část nápisu budou karmínově červené podle barev na keramických vykopávkách z Mariánské louky.
Provádění
Konstrukčně půjde o stěny vyskládané k oboustrannému bednění, které budou zality hustým betonem ve středu stěny. Do betonového jádra bude vložena výztuž. Vyskládání kamenů bude s malými mezerami, které nedovolí betonu protéct. Po odbednění budou stěny vypadat, že jsou seskládány nasucho.
Stavební technika je zajímavým mixem velmi tradičních a moderních postupů a stavba může být částečně prováděna formou praxí studentů střední průmyslové školy stavební.
Financování
Financování je složeno z více zdrojů.
Předpokládá se donátorský princip při zajištění části stavebního materiálu.
Pro komunitní rozměr projektu, který má potenciál zapojit široké vrstvy obyvatel, je dále možné očekávat podporu ze strany nadací podporujících komunitní aktivity.
Podobná podpora může vzejít i ze strany města a vzdělávacích institucí.

Pomník děčínských měšťanů
Děčín
2014
autor: Martin Řežábek

You may also like

Back to Top